Manja slova Veća slova RSSKonkursi

23.06.2009.

J A V N I O G L A S

Na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (Službeni list RCG, broj 47/2007), Ministarstvo odbrane raspisuje...Download

23.06.2009.

J A V N I O G L A S

Na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (Službeni list RCG, broj 47/2007), Ministarstvo odbrane raspisuje...Download

26.03.2009.

Prodaja javnim nadmetanjem motornih vozila Vojske Crne Gore

Prodaja javnim nadmetanjem motornih vozila Vojske Crne Gore...Download

26.03.2009.

Prodaja javnim nadmetanjem motornih vozila Vojske Crne Gore

Prodaja javnim nadmetanjem motornih vozila Vojske Crne Gore...Download

26.03.2009.

Oglas za davanje 16 stanova u zakup na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 28 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane br.05-13259/08-2 od 12.12.2008.godine i Odluke ministra odbrane o raspoređivanju stanova br.05-2238/09-2 od 26.03.2009. godine, Ministarstvo odbrane, r a s p i s u j e

O G L A S

Za davanje 16 stanova u zakup na neodređeno vrijeme sledećim kategorijama lica...Download

26.03.2009.

Oglas za davanje 16 stanova u zakup na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 28 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba u Ministarstvu odbrane br.05-13259/08-2 od 12.12.2008.godine i Odluke ministra odbrane o raspoređivanju stanova br.05-2238/09-2 od 26.03.2009. godine, Ministarstvo odbrane, r a s p i s u j e

O G L A S

Za davanje 16 stanova u zakup na neodređeno vrijeme sledećim kategorijama lica...Download

16.03.2009.

Javni oglas: Za prijem kandidata za školovanje na grčkim i njemačkim vojnim akademijama za potrebe Vojske Crne Gore

Ministarstvo odbrane raspisuje javni oglas
I . Za prijem kandidata za školovanje na grčkim vojnim akademijama za potrebe vojske crne gore
U školskoj 2009/10. Godini primaće se kandidati za školovanje na grčkim vojnim akademijama i to:
1. Pet kandidata za vojnu akademiju kopnene vojske Atina i
2. Dva kandidata za vazduhoplovnu vojnu akademiju Atina...

Ovdje možete preuzeti Prijavni formular...Download

16.03.2009.

Javni oglas: Za prijem kandidata za školovanje na grčkim i njemačkim vojnim akademijama za potrebe Vojske Crne Gore

Ministarstvo odbrane raspisuje javni oglas
I . Za prijem kandidata za školovanje na grčkim vojnim akademijama za potrebe vojske crne gore
U školskoj 2009/10. Godini primaće se kandidati za školovanje na grčkim vojnim akademijama i to:
1. Pet kandidata za vojnu akademiju kopnene vojske Atina i
2. Dva kandidata za vazduhoplovnu vojnu akademiju Atina...

Ovdje možete preuzeti Prijavni formular...Download

29.12.2008.

JAVNI POZIV

Na osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 03-7093 od 03.07.2008 godine, Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za suinvestiranje izgradnje stambenih objekata za kolektivno stanovanje sa djelatnostima na urbanističkim parcelama 1,2,3,4 i 5 urbanističkog bloka 15 u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica 6 - Kruševac" Izmjene i dopune, u Podgorici...Download

29.12.2008.

JAVNI POZIV

Na osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 03-7093 od 03.07.2008 godine, Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za suinvestiranje izgradnje stambenih objekata za kolektivno stanovanje sa djelatnostima na urbanističkim parcelama 1,2,3,4 i 5 urbanističkog bloka 15 u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica 6 - Kruševac" Izmjene i dopune, u Podgorici...Download