Manja slova Veća slova RSSBojana Martinović - šef Kabineta

mod


Bojana Martinović rođena je 21. 01. 1985. godine, u Podgorici gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na istom fakultetu magistrirala je 24. maja 2011. godine na temu „Djeca razvedenih roditelja, praksa i posljedice, analiza slučaja“.

Profesionalnu karijeru je započela u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, sektoru za socijalnu i dječiju zaštitu 2007. godine. Od januara 2013. godine obavljala je funkciju šefa kabineta ministra rada i socijalnog staranja, a u periodu od 2015-2016. godine obavljala je funkciju šefa kabineta ministra prosvjete. Od decembra 2016. godine je na poziciji šefa kabineta ministra odbrane.

U toku svog radnog angažmana učestvovala je na brojnim projektima vezanim za unapređenje kvaliteta dječije i socijalne zaštite i to kao član radne grupe za izradu Izvještаjа Crne Gore Komitetu UN o Konvenciji o prаvimа djetetа, Inicijаlnog izveštаja o prodаji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornogrаfiji i Prvog izvještаja o učešću djece u oružаnim sukobimа, Projekat Councle of Europe u trajanju 15 dana, Koordinаcijа socijаlne bezbjednosti i reformа sistemа socijаlne zаštite- Jahorina 2008. godine, zаmjenik sekretаrа nа poglаvlju 19, ("Socijalna politika i zapošljavanje") - Upitnik Evropske komisije. 

Govori engleski jezik. 

Udata je i ima jedno dijete.