Manja slova Veća slova RSSMihailo Volkov - generalni direktor Direktorata za ljudske resurse

mod

Mihailo Volkov rođen je 29.12.1978. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (zvanje dipl. pravnik). Položio je pravosudni ispit 2013. godine. Bio je asistent 2014. godine na Fakultetu za državne i evropske studije na predmetu „Upravno-procesno pravo“.  

Kao pripravnik radio je u advokatskoj kancelariji “Vukčević” u periodu od 2006. do 2008. godine. Nakon odrađenog pripravničkog rada u periodu od 2008. do 2010. godine obavljao poslove pravnika u TPC “Ražnatović”. Započeo je radni angažman u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore počev od februara 2010. godine. Od 2010. do 2012. godine obavljao je poslove sekretara Komisije za žalbe, a od 2012. do 2013. godine izabran je za predsjednika Komisije za žalbe. Od početka svog radnog angžamana u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore u 2010. do 2013. godine obavljao je poslove službenika za ljudske resurse, u početku samostalni namještenik III, a kasnije samostalni savjetnik I u Službi za pravne i opšte poslove  i finansije. Takođe, radio je i kao predavač na Policijskoj akademiji na predmetu „Upravno-prekršajno pravo“.

Od 9. marta 2015. godine Odlukom Vlade Crne Gore određen je za v.d. generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane.

U sferi stručnog usavršavanja, završio je veći broj sertifikovanih trenažnih kurseva, obuka i seminara, među kojima su: Zapošljavanje u državnim organima, Postupak izrade akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Upravni spor, Izrada propisa, Etički kodeks, Training of trainers, Management, Good Governennce and Modern Administration Principles in Context of the european Administrative Space, Ethique et deontologie dans la foncitio publique-La lutte contre la corruption et les conflits d interet-Les codes et chrtes de bonne conduite, kao i mnoge druge.

Licencirani je predavač za sprovođenje obuka državnih službenika na više tema, kao što su: Javna uprava, Postupak pred Komisijom za žalbe i Upravni postupak.

Govori engleski jezik i raspolaže potrebnim stepenom znanja za korišćenje računarske tehnike i kompjuterskih usluga.