Manja slova Veća slova RSSNada Ulićević, sekretar Ministarstva

Nada Ulićević rođena je 23.1.1956. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila je u Mostaru, gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu 5.7.1978. godine. U istom gradu završila je i pripravnički staž, kao sudski pripravnik u Okružnom sudu. Pravosudni ispit položila je 26.9.1980. godine pred nadležnom komisijom Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu SR Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Profesionalnu karijeru započela je 1981.godine u tadašnjem Titogradu, u Osnovnom sudu udruženog rada, na poslovima stručnog saradnika i sekretara Suda. Tu ostaje do 1.11.1989. godine, nakon čega je izabrana za sudiju Osnovnog suda udruženog rada u Titogradu. Tu funkciju je obavljala sve do prestanka rada Sudova udruženog rada, odnosno do 1.9.1991. godine.
Do početka 2008. godine, obavljala je nekoliko poslova u više ministarstava. Bila je na mjestu sekretara Ministarstva uređenja prostora, Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i Ministarstva za ekonomski razvoj. U pomenutim ministarstvima bila je i pomoćnik ministra, kao i rukovodilac Sektora za inspekcijske poslove i Sektora za pravne poslove.
Na mjestu sekretara Ministarstva odbrane je od 14.2.2008. godine.
Arbitar je u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova od početka njenog osnivanja, odnosno 28.7.2010. godine.

Kontakt e-mail: nada.ulicevic@mod.gov.me