Manja slova Veća slova RSS
>

U misijama učestvovalo 437 crnogorskih vojnika – POBJEDA, 05. mart 2017. godine

U misijama učestvovalo 437 crnogorskih vojnika – POBJEDA, 05. mart 2017. godine
Datum objave: 06.03.2017 09:18 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu


Vojska Crne Gore poslaće sredinom marta tim od osam pripadnika u pomorsko područje Rog Afrike, koji će djelovati u operaciji Atalanta kao Samostalni tim za zaštitu trgovačkih brodova saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva odbrane.

Crnogorska vojska je angažovana u četiri međunarodne misije i operacije "Resolute Support" u Avganistanu, EU Atalanta u vodama Adenskog zaliva kod obale Somalije, EUTM u Maliju i misiji Ujedinjenih nacija Minurso u Zapadnoj Sahari. Trenutno je 16 pripadnika u Avganistanu, dva oficira su u Zapadnoj Sahari, a u sve četiri misije do sada je učestvovalo 437 pripadnika, što iznosi 22,51% VCG. Crnogorska vojska ima 1.950 vojnika.
Za vojnike učešće u misijama, prije svega, predstavlja, kako smatraju u Ministarstvu, "profesionalni izazov, nadalje to je obuka i edukacija, kao i razmjena iskustava sa kolegama iz međunarodnog okruženja".
Nj ihovo učešće je zasnovano na principu dobrovoljnosti, a sprovodi se u skladu sa Zakonom o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika Civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Za svaku pojedinačnu misiju i operaciju Skupština donosi posebnu odluku o angažovanju.

ISAF
Najviše vojnika učestvovalo je u misiji u Avganistanu, čak 400 pripadnika. ISAF misija je počela u februaru 2010. godine i njen mandat je završen 31. decembra 2014. Nakon toga je u Avganistanu počela nova misija "Resolute Support".
Struktura, zadaci i brojno stanje crnogorskog kontingenta u ISAF misiji su se mijenjali tokom njenog trajanja. Svaki kontingent je u sastavu imao štabne oficire i podoficire, koji su angažovani na različitim dužnostima u štabu Regionalne komande Sjever, kao i pješadijsku jedinicu koja je bila angažovana na zaštiti snaga u savezničkim bazama na sjeveru Avganistana. Osim toga, tokom određenog perioda crnogorski kontingent je imao medicinske timove, pridodate pješadijskoj jedinici, kao i instruktore koji su bili u sklopu vojno-policijske škole u Kabulu navode iz Ministarstva odbrane.

Regionalna saradnja

Ističu važnost regionalnog projekta, koji se odnosi na zajedničko učešće zemalja regiona u ISAF misiji.

To je projekat Vojno-policijske škole u Kabulu, zadatak školovanja i obuke vojne policije Avganistanske nacionalne armije u kojem su učestvovali Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Hrvatska, Republika Makedonija i Republika Slovenija, uz podršku SAD. Ovo je bila inicijativa od velikog značaja, koja je doprinijela razvoju odbrambene saradnje u regionu, a često je, u međunarodnim krugovima, navođena i kao dobar primjer dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje dodaju iz MO. Vojska Crne Gore nastavlja učešće i u okviru nove misije.

- "Resolute Support" Kontingent se sastoji od pješadijske jedinice, angažovane na zadacima zaštite savezničkih timova za obuku i savjetovanje ANSF; štabnih oficira i podoficira angažovanih na različitim štabnim dužnostima u okviru Komande za obuku i savjetovanje Sjever. I u okviru ove misije zemlje članice A-5 imaju zajednički projekat u kojem učestvuje i VCG, a riječ je, kako navode, o Situacionom operativnom centru u Komandi za obuku i savjetovanje Sjever.

Trenutno je u misiji "Resolute Support" angažovan VI kontingent VCG sa 18 pripadnika. Petnaest kontingenata Vojske Crne Gore uspješno je angažovano u ISAF/RS misiji (devet ISAF i šest RS), brojeći ukupno 400 pripadnika ili 20,51% ukupnog brojnog stanja Vojske- dodaju iz MO.

Za Vojsku Crne Gore učešće u misijama znači "razvoj interoperabilnosti i sposobnosti, sticanje novih iskustava i naučenih lekcija, koje se kasnije primjenjuju u obuci jedinica".

Dosadašnja angažovanost od 22,51% VCG doprinijela je, kako kažu, da proces dostizanja interoperabilnosti i razvoja sposobnosti bude brži i efikasniji.

Za Crnu Goru učešće u misijama znači kredibilitet u međunarodnoj zajednici, jer kroz aktivno učešće i doprinos, pokazuje odgovornost i svijest o potrebi bezbjednosti i sigurnosti u svijetu zaključuju iz Ministarstva.

Završeno angažovanje u Liberiji

Crnogorska vojska je od 2006. do 2014. godine učestvovala u Multinacionalnoj misiji UN u Liberiji (UNMIL). Naši pripadnici su u ovoj misiji bili angažovani u sastavu timova vojnih posmatrača UN, koji realizuju patrole radi sagledavanja situacije i izvještavanja nadležnih tijela UN navode u Ministarstvu. U ovoj misiji je bilo angažovano ukupno 10 pripadnika VCG.

Atalanta: Odgovor na pirateriju u prostoru Roga Afrike Evropska unija je u decembru 2008. godine formirala pomorske snage EU NAVFOR Somalia i pokrenula pomorsku operaciju "EU NAVFOR Atalanta kao odgovor na rastući nivo piraterije i oružanih pljački na morskom prostoru tzv. Roga Afrike i u Indijskom okeanu.

VCG u ovoj misiji učestvuje od avgusta 2010. godine i do sada je u ovoj operaciji učestvovao ukupno 21 pripadnik Mornarice VCG. Učešće u ovoj misiji se realizuje kroz saradnju sa mornaricama Republike Italije i Grčke Republike, na čijim brodovima se ukrcavaju pripadnici Mornarice 

VCG, a pored toga jedan oficir se angažuje na dužnosti u operativnom štabu misije u Nortvudu, V. Britanija, od 6. juna 2013. godine saopšteno je našem listu iz Ministarstva odbrane. I u ovoj misiji regionalna saradnja je ponovo u fokusu. Postoji regionalna inicijativa ADRION koja okuplja mornarice Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije i Slovenije i upravo odatle je započela saradnja i na projektu zajedničkog učešća u misiji Atalanta.

Obuke i patrole u Maliju i Zapadnoj Sahari Savjet Evropske unije je, u januaru 2014. godine, odobrio formiranje misije Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike kao podršku obuci i reorganizaciji vojnih snaga Malija.

VCG učestvuje u misiji EU EUTM u Maliju od maja 2014. godine, sa jednim logističkim oficirom koji je angažovan na dužnosti vođe instruktorskog logističkog tima, koji obučava pripadnika OS Malija. Do marta 2017. godine u ovoj misiji je učestvovalo šest oficira VCG.

Misija Ujedinjenih nacija za referendum u Zapadnoj Sahari uspostavljena je Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od 29. aprila 1991. godine.
V
CG učestvuje u misiji UN MINURSO u Zapadnoj Sahari od 11. novembra 2016. godine, na osnovu odluke Skupštine Crne Gore, sa dva oficira. Naši pripadnici u ovoj misiji su angažovani u sastavu timova vojnih posmatrača UN, koji realizuju patrole radi sagledavanja situacije i izvještavanja nadležnih tijela UN.

Prvi kontingent, sa dva oficira, je poslat u misiju krajem 2016. godine. Rotacija traje 12 mjeseci.