Manja slova Veća slova RSSEU NAVFOR ATALANTA

Evropska unija je u decembru 2008. godine formirala pomorske snage EU NAVFOR Somalia i pokrenula pomorsku operaciju "EU NAVFOR ATALANTA" kao odgovor na rastući nivo piraterije i oružanih pljački na morskom prostoru tzv. "Roga Afrike" i u Indijskom okeanu.

VCG u ovoj misiji učestvuje od avgusta 2010. godine i do sada je u ovoj operaciji učestvovao ukupno 21 pripadnik Mornarice Vojske Crne Gore. Učešće u ovoj misiji se realizuje kroz saradnju sa mornaricama Republike Italije i Grčke Republike, na čijim brodovima se ukrcavaju pripadnici Mornarice VCG, a popred toga jedan oficir se angažuje na dužnosti u operativnom štabu misije u Nortvudu, V.Britanija, od 06. juna 2013. godine. I kroz učešće u ovoj misiji regionalna saradnja je ponovo u fokusu. Postoji regionalna inicijativa ADRION koja okuplja Mornarice Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije i Slovenije i upravo odatle je započela saradnja i na projektu zajedničkog učešća u misiji ATALANTA.

Od 30. aprila 2017. godine VCG je proširila učešće u ovoj operaciji slanjem Samostalnih timova za zaštitu brodova (AVPD – Autonomous Vessel Protection Detachment) na trgovačke brodove koji su angažovani za potrebe WFP (World Food Programme) u pomorskom području Roga Afrike. Prvi AVPD tim brojao je 9 pripadnika VCG.