Manja slova Veća slova RSSUčešće crnogorskih vojnika u međunarodnim misijama i operacijama zasnovano je na principu dobrovoljnosti, a sprovodi se u skladu sa Zakonom o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, Uprave policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Osim toga, za svaku pojedinačnu misiju ili operaciju Skupština Crne Gore donosi posebnu odluku o angažovanju.

VCG
trenutno ima angažovane pripadnike u četiri međunarodne misije/operacije: ''Resolute Support'' u Avganistanu , EU NAVFOR ATALANTA u vodama Adenskog zaliva kod obale Somalije, EUTM u Maliju i MINURSO u Zapadnoj Sahari.

Učešće u međunarodnim misijama za pripadnike VCG, prije svega, predstavlja profesionalni izazov, obuku i edukaciju, kao i razmjenu iskustava sa kolegama iz međunarodnog okruženja.

Za VCG učešće u misijama predstavlja mogućnost za razvoj interoperabilnosti i sposobnosti, sticanje novih iskustava i naučenih lekcija, koje se kasnije primjenjuju u obuci jedinica. U VCG imamo 24,05% pripadnika (tabela) koji su bili angažovani u nekoj od misija, što je umnogome doprinijelo da proces dostizanja interoperabilnost i razvoja sposobnosti bude brži i efikasniji.

Za Crnu Goru učešće u misijama predstavlja kredibilitet u međunarodnoj zajednici, jer kroz aktivno učešće i doprinos, pokazuje odgovornost i svijest o potrebi bezbjednosti i sigurnosti u svijetu.

Učešće VCG u misijama je i tradicija koja je započeta krajem 19. vijeka kada su prvi crnogorski vojnici upućeni na Krit.

mod