Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama

Datum objave: 17.04.2019 10:22 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo odbrane objavljuje

 

JAVNI POZIV

na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti odbrane, u 2020. godini

 

Pozivaju se nevladine organizacije da komentare, inicijative i prijedloge za unaprjeđenje sektorskih analiza pošalju poštom na adresu: Ministarstvo odbrane, ulica Jovana Tomaševića broj 29, 81000 Podgorica (sa naznakom: ''Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA'') ili elektronski na e-mail: draga.djurdjic@mod.gov.me.

Javne konsultacije traju 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata, odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

 

Tekstove nacrta sektorskih analiza možete preuzeti u nastavku:

Sektorska analiza promocija VCG.pdf.

Sektorska analiza evroatlantske i evropske integracije Crne Gore.pdf