• Djelovodnik;
• Upisnik prvostepenog upravnog postupka;
• Upisnik drugostepenog upravnog postupka;
• Upisnik prvostepenog disciplinskog postupka;
• Upisnik drugostepenog disciplinskog postupka;
• Registri;
• Arhivska knjiga;
• Evidencija ljudskih resursa za potrebe odbrane;
• Evidencija vojnih obveznika koji su na principu dobrovoljnosti obučeni za obavljanje dužnosti u ratu;
• Evidencija obveznika radne obaveze u ratnom i vanrednom stanju;
• Evidencija obveznika materijalne obaveze u ratnom i vanrednom stanju;
• Evidencija materijalnih sredstava popisanih za potrebe odbrane u ratnom i vanrednom stanju;
• Evidencija o građenju u vojnom krugu;
• Evidencija o podnijetim zahtjevima i izdatim odobrenjima za vršenje naučnih istraživanja od značaja za odbranu;
• Evidencija osnovnih sredstava i opreme;
• Evidencija o izdatim odobrenjima za premjer i istraživanje zemljišta u rejonima uz objekte od posebnog značaja za odbranu zemlje, snimanje i objavljivanje snimaka vojnih objekata i rejona uz te objekte