Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни оглас за референта за физичку обуку у Одјељењу инструктора Бригаде копнене војске

Датум објаве: 18.10.2010 09:49 | Аутор: мод

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


На основу  члана 34 став 1 Закона о Војсци Црне Горе („Службени лист ЦГ“, бр. 88/09)  Министарство одбране расписује

 

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

     За попуну упражњеног формацијског мјеста официра пријемом лица

у службу у Војсци Црне Горе и то :

 

         - Референт за физичку обуку у Одјељењу инструктора Бригаде копнене војске, један извршилац на неодређено вријеме, мјесто службовања Даниловград.

 

 

        ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА

- да је црногорски држављанин и да нема држављанство друге државе,

- да је здраствено способно за службу у Војсци,

- да има високо образовање,

- да није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци,

- да се против њега не води кривични поступак за кривично дјело за које се гони по службеној дужности,

- да му у последње три године није престала служба у државном органу или правном лицу због теже повреде службене дужности.

 

 

      ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА

- за формацијско мјесто официра – референта за физичку обуку у  Одјељењу инструктора Бригаде копнене војске, лице треба да има ВСС – професор физичке културе.

 

 

 

 

     НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ЛИЦА НА ЈАВНИ ОГЛАС

     Лица  која се пријављују  на јавни оглас, пријавну документацију требају да шаљу  на адресу Министарство одбране – Сектор за људске ресурсе, улица Јована Томашевића бр.29, Подгорица,  са назнаком за јавни оглас за референта за физичку обуку.

 

    ЗАИНТЕРЕСОВАНА  ЛИЦА  ПРИЛАЖУ СЉЕДЕЋУ

    ДОКУМЕНТАЦИЈУ :

 

 - пријавни формулар ( пријаву можете преузети кликом на Доwнлоад)

 - увјерења  о  црногорском држављанству,

 - извод из матичне књиге родјених,

*кандидати који посједују биометријску личну карту, нијесу у обавези да доставе увјерење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, већ овјерену копију биометријске личне карте.

 - потврду надлежног органа да се против њих не води кривични поступак,

 - овјерену фотокопију дипломе,

 - овјерену фотокопију радне књижице,

 - увјерење о здраственом стању (за заснивање радног односа),

   и

 - адресу становања   и број телефона.

 

НАПОМЕНА: Пријаве, уз које нијесу приложени сви потребни докази (оригинали или овјерене фотокопије), као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

 

   ЈАВНИ ОГЛАС ЈЕ ОТВОРЕН ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА.

 

   Више информација у вези јавног огласа можете добити путем телефона, број  020/224-652, радним данима од 09,00 до 16,00 сати.