Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za otvoreni postupak prikupljanja ponuda za uništavanje zastarjelog i suvišnog naoružanja i druge vojne opreme i prodaja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala (furde) dobijenog nakon uništavanja

Datum objave: 12.12.2008 17:31 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list RCG", br.46/06) Ministarstvo odbrane, o g l a š a v a


P O Z I V
br.12/08

ZA OTVORENI POSTUPAK
PRIKUPLJANJA PONUDA
za uništavanje zastarjelog i suvišnog naoružanja i druge vojne opreme
i prodaja sekundarnih sirovina i otpadnog materijala (furde)
dobijenog nakon uništavanja


Ministarstvo odbrane vrši uništavanje zastarjelog i suvišnog naoružanja i druge vojne opreme, i prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala (furde) dobijenog nakon uništavanja.

Pismeno javno nadmetanje (otvaranje i čitanje ponuda) održaće se 25.12.2008. godine, sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Ministarstva odbrane u Podgorici.

Pravo nadmetanja imaju sva pravna lica koja su registrovana za reciklažu i promet otpadnog materijala i sekundarnih sirovina.

Dokumentaciju za nadmetanje (uslovi nadmetanja, pregled naoružanja koja su predmet nadmetanja, orjentacione količine i vrste dobijene furde, kao i početne cijene ponuđene furde) zainteresovana pravna lica mogu otkupiti u Ministarstvu odbrane, uplatom od 20 eura na žiro račun 550-5724-80 Podgorička banka AD Podgorica, prilikom preuzimanja iste, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 - 13,00 časova u zgradi VMC Podgorica.

Sva obavještenja mogu se dobiti na telefon 081/224-146 ili 067/222-464.Download