Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za popunu upražnjenih formacijskih mjesta oficira i podoficira prijemom lica na službu u Vojsci Crne Gore na neodređeno vrijeme

Datum objave: 28.11.2008 12:46 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicuNa osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (Službeni list RCG, broj 47/2007), Ministarstvo odbrane raspisujeJ A V N I O G L A SZa popunu upražnjenih formacijskih mjesta prijemom lica na službu u Vojsci Crne Gore na neodređeno vrijeme oficira i podoficira i to:

1.- komandir Voda vojne policije, Četa vojne policije, jedan izvršilac, mjesto službovanja Podgorica;

2.- komandir (instruktor) tima, Pomorski odred, Mornarička baza, jedan izvršilac, mjesto službovanja Bar;

3.- komandir, Logistički brodski odred, Školski brod Jadran, Mornarička baza, jedan izvršilac, mjesto službovanja Bar;

4.- referent za spašavanje, Odred za spašavanje, Mornarička baza, jedan izvršilac, mjesto službovanja Bar;

5.- tehničar za vazduhoplovno naoružanje, Vazduhoplovna baza, jedan izvršilac, mjesto službovanja Podgorica;

6.- tehničar za vazduhoplovnu opremu, Vazduhoplovna baza, jedan izvršilac, mjesto službovanja Podgorica;

7.- komandir Odjeljenja za utvrđivanje, Brigada za specijalne operacije, jedan izvršilac, mjesto službovanja Danilovgrad.


Opšti uslovi oglasa:

- da je lice crnogorski državljanin;
- da je zdravstveno sposobno za vojnu službu (utvrđuje nadležna vojnoljekarska komisija);
- da ima odgovarajuću školsku spremu;
- da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
- da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti;
- da mu u posljednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti;


Posebni uslovi:

- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 1 : visoka stručna sprema VII stepen;
- za formacijsko mjesto pod rednim brojem 2 : vojna akademija pomorski smjer;
- za formacijsko mjesto pod rednim brojem 3 :visoka stručna sprema VII stepen, Fakultet za pomorstvo-brodomašinstvo;
- za formacijsko mjesto pod rednim brojem 4 : visoka stručna sprema - VII stepen, Fakultet za pomorstvo;
- za formacijska mjesta pod rednim brojem 5 i 6 : srednja škola stručnih radnika vazduhoplovni smjer IV stepen;
- za formacijsko mjesto pod rednim brojem 7 : građevinska škola smjer niskogradnje IV stepen;
- probni rad u trajanju od tri mjeseca za sva formacijska mjesta;

Uz molbu se prilažu sljedeća dokumenta :

- autobiografija;
- izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od šest mjeseci);
- uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od šest mjeseci);
- ovjerena kopija diplome, odnosno svjedočanstva o školskoj spremi;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- tačna adresa i broj telefona;


Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na adresu : Ministarstvo odbrane, Podgorica, ul.Jovana Tomaševića br.29, sa naznakom za oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa upućuju se na ocjenu zdravstvene sposobnosti kod nadležne vojnoljekarske komisije u Podgorici.
Download