Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas: Za prijem kandidata za školovanje na grčkim i njemačkim vojnim akademijama za potrebe Vojske Crne Gore

Datum objave: 16.03.2009 10:55 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicu


C R N A G O R A

MINISTARSTVO ODBRANE

r a s p i s u j eJAVNI OGLAS


I . ZA PRIJEM KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE NA GRČKIM VOJNIM AKADEMIJAMA ZA POTREBE VOJSKE CRNE GORE


U školskoj 2009/10. godini primaće se kandidati za školovanje na Grčkim vojnim akademijama i to:

1. Pet kandidata za Vojnu akademiju Kopnene Vojske Atina i
2. Dva kandidata za Vazduhoplovnu vojnu akademiju Atina

OPŠTI USLOVI OGLASA:
da su crnogorski državljani;
da su zdravstveno sposobni (utvdjuje nadležna vojno-ljekarska komisija);
da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

POSEBNI USLOVI OGLASA:
da nijesu stariji od 22 godine;
da su završili ili će u školskoj 2008/09 godini, završiti četvorogodišnju srednju školu i
da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje dobar uspjeh, a u trećem i četvrtom razredu srednje škole imali najmanje ocjenu 3 (dobar) iz engleskog jezika i matematike.

Kandidati podliježu provjeri znanja iz engleskog jezika i fizičkih sposobnosti.

2.- ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

- Školovanje u vojnim akademijama u Grčkoj počinje septembra 2009. godine, i traje pet godina.
- Na prvoj godini kandidati će izučavati grčki jezik, a nakon toga će otpočeti školovanje na akademijama, koje traje četiri godine.
- Po završetku školovanja, kandidati stiču visoko obrazovanje, primaju se u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Crne Gore i unaprijedjuju u čin potporučnika odgovarajućeg roda službe.
- Za vrijeme školovanja kandidati stanuju u internatu vojne akademije, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Grčke,uz obezbjedjenje stipendije.
- Međusobne obaveze kandidata primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Crne Gore regulišu se ugovorom o školovanju.


II . ZA PRIJEM KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE NA NJEMAČKIM VOJNIM
AKADEMIJAMA ZA POTREBE VOJSKE CRNE GORE


U školskoj 2009/10. godini primaće se kandidati i za školovanje na Njemačkim vojnim akademijama i to:

1. Jedan kandidat za Vojnu akademiju Kopnene Vojske smjer vojna policije,
2. Jedan kandidat za Vojnu akademiju Kopnene Vojske smjer veza,
3. Jedan kandidat za Vojnu akademiju Kopnene Vojske smjer pješadija,
4. Jedan kandidat za Vojnu akademiju Kopnene Vojske smjer injženjerija,
5. Jedan kandidat za Pomorsku vojnu akademiju.

OPŠTI USLOVI OGLASA:
da su crnogorski državljani;
da su zdravstveno sposobni (utvdjuje nadležna vojno-ljekarska komisija);
da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

POSEBNI USLOVI OGLASA:
da nijesu stariji od 23 godine;
da su završili ili će u školskoj 2008/09 godini, završiti četvorogodišnju srednju školu i
da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje dobar uspjeh, a u trećem i četvrtom razredu srednje škole imali najmanje ocjenu 3 (dobar) iz engleskog jezika.

Kandidati podliježu provjeri znanja iz engleskog jezika i fizičkih sposobnosti.
3.-ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

- Školovanje u vojnim akademijama u Njemačkoj počinje jula 2010. godine i traje do decembra 2012. godine.
- Kandidati će pripremnu nastavu iz njemačkog jezika pohađati tokom 2009. godine u Crnoj Gori, a intezivni kurs njemačkog jezika otpočeti u Njemačkoj januara 2010.godine.
- Po završetku školovanja, kandidati stiču visoko obrazovanje, primaju se u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Crne Gore i unaprijedjuju u čin potporučnika odgovarajućeg roda službe.
- Za vrijeme školovanja kandidati stanuju u vojnim objektima, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Njemačke, uz obezbjedjenje dnevnica.

- Medjusobne obaveze kandidata primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Crne Gore regulišu se ugovorom o školovanju.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas prijavnu dokumentaciju trebaju da šalju na adresu Ministarstvo odbrane Sektor za ljudske resurse, ulica Jovana Tomaševića br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za školovanje na vojnim akademijama u Grčkoj ili sa naznakom za školovanje na vojnim akademijama u Njemačkoj.

ZAINTERESOVANI KANDIDATI PRILAŽU SLADEĆU DOKUMENTACIJU :

- prijavni formular ( www.gov.me/odbrana - na link javni oglasi )
- uvjerenja o crnogorskom državljanstvu ;
- izvod iz matične knjige rodjenih;
- potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ;
- kandidati koji su završili srednju školu ovjerene fotokopije svjedočanstava svih
razreda srednje škole i diplome srednje škole, a maturanti ovjerene fotokopije
svjedočanstava o završenom prvom,drugom i trećem razredu srednje škole,
potvrdu o opštem uspjehu na kraju prvog polugodišta i ocjene iz nastavnih
predmeta engleskog jezika i matematike i
- adresu i broj telefona.

JAVNI OGLAS JE OTVOREN OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.


Sva obavještenja u vezi sa javnim oglasom mogu se dobiti u Ministarstvu odbrane putem telefona broj 020/483-376 ili e-mail hr mod.co.me, kontakt osoba Goran Jokić.

Ovdje možete preuzeti Prijavni formular.Download