Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS

Datum objave: 16.11.2009 13:51 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (Službeni list RCG, broj 47/2007), Ministarstvo odbrane raspisuje


J A V N I O G L A S

Za popunu upražnjenih formacijskih mjesta prijemom lica na službu u Vojsci Crne Gore na neodređeno vrijeme oficira i podoficira i to:

1. Referent u odjeljenju J-2 Generalštaba Vojske Crne Gore, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.
2. Komandir voda u Brigadi kopnene vojske, mjesto službovanja Kolašin, jedan izvršilac.
3. Referent za hidrografiju u Komandi Mornarice Vojske, mjesto službovanja Bar, jedan izvršilac.
4. Muzičar truba II u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

Opšti uslovi oglasa:

- da je lice crnogorski državljanin;
- da je zdravstveno sposobno za vojnu službu (utvrđuje nadležna vojnoljekarska komisija);
- da ima odgovarajuću školsku spremu;
- da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
- da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti;
- da mu u posljednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti;


Posebni uslovi:

- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 1, završena vojna akademija.
-za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 2, završena vojna akademija ili fakultet.
-za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 3, završena mornarička vojna akademija ili fakultet za pomorstvo.
-za formacijsko mjesto podoficira pod rednim brojem 4, završena srednja muzička škola, duvački odsjek, instrumentalist.

- za formacijsko mjesto muzičara, u postupku izbora lica predviđena je audicija pred odgovarajućom komisijom.

Uz molbu se prilažu slijedeća dokumenta:

- autobiografija;
- izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od šest mjeseci);
- uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od šest mjeseci);
- ovjerena kopija diplome, odnosno svjedočanstva o školskoj spremi;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- tačna adresa i broj telefona;
- dokazi za posebne uslove iz oglasa (osim o zdravstvenoj sposobnosti).

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na adresu : Ministarstvo odbrane, Podgorica, ul. Jovana Tomaševića br. 29, sa naznakom za oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, upućuju se na ocjenu zdravstvene sposobnosti kod nadležne vojnoljekarske komisije u Podgorici.