Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

ЈАВНИ ОГЛАС

Датум објаве: 16.11.2009 13:51 | Аутор: Конкурси

Испис Штампај страницу


На основу члана 32 став 1 Закона о Војсци Црне Горе (Службени лист РЦГ, број 47/2007), Министарство одбране расписује


Ј А В Н И О Г Л А С

За попуну упражњених формацијских мјеста пријемом лица на службу у Војсци Црне Горе на неодређено вријеме официра и подофицира и то:

1. Референт у одјељењу Ј-2 Генералштаба Војске Црне Горе, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.
2. Командир вода у Бригади копнене војске, мјесто службовања Колашин, један извршилац.
3. Референт за хидрографију у Команди Морнарице Војске, мјесто службовања Бар, један извршилац.
4. Музичар труба ИИ у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.
Општи услови огласа:

- да је лице црногорски држављанин;
- да је здравствено способно за војну службу (утврђује надлежна војнољекарска комисија);
- да има одговарајућу школску спрему;
- да није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци;
- да се против њега не води кривични поступак за кривично дјело које се гони по службеној дужности;
- да му правоснажном пресудом није забрањено обављање одређене дјелатности, односно дужности;
- да му у посљедње три године није престала служба у државном органу или правном лицу због теже повреде службене дужности;

Посебни услови:

- за формацијско мјесто официра под редним бројем 1, завршена војна академија.
-за формацијско мјесто официра под редним бројем 2, завршена војна академија или факултет.
-за формацијско мјесто официра под редним бројем 3, завршена морнаричка војна академија или факултет за поморство.
-за формацијско мјесто подофицира под редним бројем 4, завршена средња музичка школа, дувачки одсјек, инструменталист.
- за формацијско мјесто музичара, у поступку избора лица предвиђена је аудиција пред одговарајућом комисијом.

Уз молбу се прилажу слиједећа документа:

- аутобиографија;
- извод из матичне књиге рођених (да није старији од шест мјесеци);
- увјерење о држављанству (да није старије од шест мјесеци);
- овјерена копија дипломе, односно свједочанства о школској спреми;
- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;
- тачна адреса и број телефона;
- докази за посебне услове из огласа (осим о здравственој способности).

Пријаве на оглас подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на адресу : Министарство одбране, Подгорица, ул. Јована Томашевића бр. 29, са назнаком за оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа, упућују се на оцјену здравствене способности код надлежне војнољекарске комисије у Подгорици.