Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo odbrane raspisuje Oglas za prijem kandidata za obrazovanje u Vojnoj akademiji "General Mihailo Apostolski" u Skoplju, Republika Makedonija, za potrebe Vojske Crne Gore

Datum objave: 16.06.2010 13:41 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu Download Download


U studijskoj 2010/11. godini primaće se kandidati radi obrazovanja u Vojnoj akademiji "General Mihailo Apostolski" u Skoplju, Republika Makedonija( u daljem tekstu: Vojna akademija) i to:

10 kandidata na Vojnoj akademiji kopnene Vojske.


OPŠTI USLOVI OGLASA:
• da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države;
• da su psihofizički sposobni (utvrdjuje nadležna vojno-ljekarska komisija);
• da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.


POSEBNI USLOVI OGLASA:
• da nijesu stariji od 21 godinu;
• da su završili četvorogodišnju srednju školu i
• da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje dobar uspjeh, a u trećem i četvrtom razredu srednje škole imali najmanje ocjenu 3 (dobar) iz engleskog jezika i matematike.

Kandidati podliježu provjeri znanja iz engleskog jezika i psihofizičkih sposobnosti.


OBRAZOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

- Obrazovanje u Vojnoj akademiji počinje septembra 2010. godine, i traje četiri godine.
- Prije odlaska u akademiju izabrani kandidati će pohađati osnovni kurs makedonskog jezika.
- Po završetku akademije, kandidati stiču visoko obrazovanje, primaju se u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Crne Gore i unaprijedjuju u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.
- Za vrijeme obrazovanja kandidati stanuju u internatu Vojne akademije, a sve troškove obrazovanja snosi Ministarstvo odbrane.
- Međusobne obaveze kandidata izabranih za obrazovanje u Vojnoj akademiji i Ministarstva odbrane Crne Gore regulišu se ugovorom o obrazovanju.


NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, prijavnu dokumentaciju šalju na adresu Ministarstvo odbrane – Sektor za ljudske resurse, ulica Jovana Tomaševića br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za obrazovanje u Vojnoj akademiji u Republici Makedoniji.

 

 

ZAINTERESOVANI KANDIDATI PRILAŽU SLEDEĆU DOKUMENTACIJU :

- prijavni formular (PRIJAVA.doc

- uvjerenja o crnogorskom državljanstvu ;
- izvod iz matične knjige rodjenih;
*kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.
- potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ;
- ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole i diplome srednje škole,
- adresu i broj telefona.

 

 

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija možete dobiti putem telefona 020 / 224 652 radnim danima od 9.00 do 16.00 sati.