Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za prijem kandidata za obrazovanje na vojnim akademijama Savezne Republike Njemačke za potrebe Vojske Crne Gore

Datum objave: 22.06.2010 11:22 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu Download DownloadRadi obrazovanja u vojnim akademijama Savezne Republike Njemačke primaće se kandidati za studijsku 2011. godinu, i to:

1. Jedan kandidat za Vojnu akademiju kopnene Vojske – smjer veza,
2. Jedan kandidat za Vojnu akademiju kopnene Vojske – smjer logistika
5. Jedan kandidat za Pomorsku vojnu akademiju.


OPŠTI USLOVI OGLASA:
• da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države;
• da su zdravstveno sposobni (utvrdjuje nadležna vojno-ljekarska komisija);
• da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.


POSEBNI USLOVI OGLASA:
• da nijesu stariji od 23 godine;
• da su završili četvorogodišnju srednju školu i
• da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje dobar uspjeh, a u trećem i četvrtom razredu srednje škole imali najmanje ocjenu 3 (dobar) iz engleskog jezika i matematike.

Kandidati podliježu provjeri znanja iz engleskog jezika i fizičkih sposobnosti.OBRAZOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

- Obrazovanje u vojnim akademijama u SR Njemačkoj počinje jula 2011. godine i traje do decembra 2013. godine.
- Kandidati će pripremnu nastavu iz njemačkog jezika pohađati tokom 2010. godine u Crnoj Gori, a intezivni šestomjesečni kurs njemačkog jezika otpočeti u Njemačkoj početkom januara 2011.godine.
-Ministarstvo odbrane Crne Gore obezbjeđuje besplatno obrazovanje, a međusobne obaveze kandidata koji se obrazuju i Ministarstva odbrane regulišu se ugovorom o obrazovanju.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas prijavnu dokumentaciju trebaju da šalju na adresu Ministarstvo odbrane – Sektor za ljudske resurse, ulica Jovana Tomaševića br.29, Podgorica, sa naznakom za javni oglas za obrazovanje na vojnim akademijama u SR Njemačkoj.

ZAINTERESOVANI KANDIDATI PRILAŽU SLADEĆU DOKUMENTACIJU :

- prijavni formular ( www.odbrana.gov.me- na link Konkursi)
- uvjerenja o crnogorskom državljanstvu ;
- izvod iz matične knjige rodjenih;
*kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.
- potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ;
- ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole i diplome srednje škole,
- adresu i broj telefona.JAVNI OGLAS JE OTVOREN OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Više informacija možete dobiti putem telefona 020 / 224 652, radnim danima od 9.00 do 16.00 sati.