Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za prijem kandidata za obrazovanje u vojnim akademijama Republike Grčke za potebe Vojske Crne Gore

Datum objave: 26.07.2010 09:40 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu Download Download


U školskoj 2010/11. godini primaće se kandidati  za obrazovanje na vojnim akademijama  Republike Grčke i to:

 

 1. Dva kandidata za Vojnu akademiju kopnene Vojske – Atina i

 2. Jedan kandidat za  Vazduhoplovnu vojnu akademiju  –  smjer piloti - Atina

 

 

 

OPŠTI  USLOVI OGLASA:

  • da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države;
  • da su zdravstveno sposobni (utvdjuje nadležna vojno-ljekarska komisija);
  • da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

POSEBNI USLOVI OGLASA:

  • da nijesu stariji od 22 godine;
  • da su završili  četvorogodišnju srednju školu;
  • da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje  dobar uspjeh, a u trećem i četvrtom razredu srednje škole imali  najmanje ocjenu 3 (dobar) iz engleskog jezika i matematike  i
  • kandidati koji se prijavljuju za obrazovanje na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji  moraju obavezno da znaju da plivaju.

 

           Kandidati  podliježu provjeri znanja iz engleskog jezika  i fizičkih sposobnosti.

 

2.-

 

 

OBRAZOVANJE, PRAVA I OBAVEZE

- Obrazovanje u vojnim akademijama  Republike Grčke počinje septembra 2010. godine  i traje pet godina.

- Kandidati će na pripremnoj  godini izučavati grčki jezik, a nakon toga će otpočeti obrazovanje na akademijama, koje traje četiri godine.

- Po završetku obrazovanja, kandidati stiču visoko obrazovanje, primaju se u profesionalnu vojnu službu u Vojsku Crne Gore i unaprijeđuju u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.

- Za vrijeme obrazovanja kandidati  stanuju u internatu vojne akademije, a sve troškove obrazovanja snosi Ministarstvo odbrane Crne Gore.

- Međusobne obaveze kandidata  izabranih za obrazovanje u Vojnoj akademiji i Ministarstva odbrane Crne Gore regulišu se ugovorom o obrazovanju.

 

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

Kandidati  koji se prijavljuju  na javni oglas, prijavnu dokumentaciju trebaju da šalju  na adresu Ministarstvo odbrane – Sektor za ljudske resurse, ulica Jovana Tomaševića br.29, Podgorica,  sa naznakom za javni oglas za obrazovanje na vojnim akademijama u Republici Grčkoj.

 

ZAINTERESOVANI KANDIDATI  PRILAŽU SLEDEĆU DOKUMENTACIJU :

 

      - prijavni formular ( www.gov.me/odbrana - na link  Konkursi)

      - uvjerenja  o  crnogorskom državljanstvu ;

 - izvod iz matične knjige rodjenih;

*kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte.

 - potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak ; 

 - ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole i diplome srednje

    škole   i

 - adresu  i broj telefona.

 

 

JAVNI OGLAS JE OTVOREN OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

 

Više informacija možete dobiti putem telefona, broj  020/224-652  i 483-549, radnim danima od 09,00 do 16,00 sati.