Manja slova Veća slova RSS
>

Jahorina: Sastanak Multinacionalne savjetodavne grupe (MAG) Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC)

Jahorina: Sastanak Multinacionalne savjetodavne grupe (MAG) Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC)
Datum objave: 10.04.2017 12:00 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnici Ministarstva odbrane Crne Gore, potpukovnik Velibor Bakrač, načelnik Direkcije za međunarodnu saradnju i Aleksandra Tmušić, savjetnica u Direkciji za međunarodnu saradnju, učestvovali su na sastanku Multinacionalne savjetodavne grupe (MAG) Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC), koji se održao na Jahorini, u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su se razmatrala pitanja od značaja za dalji nastavak rada ove regionalne organizacije, kao što su uspješnost realizacje aktivnosti u proteklom periodu, usaglašavanje smjernica za rad RACVIAC-a u 2017. godini i dalje projekcije finansiranja Centra i aktivnih projekata.

Potpukovnik Bakrač je istakao da je Crna Gora, pored članstva u evropske i evroatlantske strukture, snažno posvećena jačanju saradnje sa međunarodnim partnerima kao i aktivnom učešću u radu međunarodnih organizacija. On je naglasio da Crna Gora snažno podržava regionalnu saradnju, kao jedan od ključnih faktora stabilnosti u regionu, i da će nastaviti da pruža podršku RACVIAC-u, u skladu sa svojim ljudskim i finansijskim kapacitetima. Potpukovnik Bakrač je posebno istakao da će Crna Gora i u narednom periodu sprovoditi obaveze iz Sporazuma o RACVIAC-u, te biti domaćin aktivnosti „Procjena rizika korupcije i izgradnja integriteta“, u saradnji sa RACVIAC-om i Regionalnom agencijom za antikorupciju (RAI).

MAG predstavlja nadzorni komitet RACVIAC-a koji zasijeda dva puta godišnje, i sastoji se od predstavnika država koje aktivno učestvuju u radu ovog Centra. MAG obezbjeđuje djelovanje i razvoj RACVIAC-a u skladu sa usvojenim smjernicama, principima i odlukama. Sastanku su prisustvovali nacionalni predstavnici država stalnih članova, pridruženih članova i posmatrača RACVIAC-a.