Manja slova Veća slova RSS
>

Održan okrugli sto u o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Održan okrugli sto u o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka
Datum objave: 09.07.2019 14:51 | Autor: mod

Ispis Štampaj stranicu


Danas je održan okrugli sto koji je Ministarstvo odbrane organizovalo u okviru javne rasprave, koja je počela 11. juna, o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici dijela civilnog sektora koji su ranije iskazali nedoumice  sa pomenutim odredbama.

 

Sekretar Ministarstva odbrane, Nada Ulićević, kazala je da namjera predlagača nije bila da se proširi mogućnost označavanja podataka tajnim, mimo oblasti koje su definisane postojećim Zakonom, a to su bezbjednost, odbrana, spoljna, monetarna i ekonomska politika, što je u potpunosti u skladu sa članom 51 Ustava Crne Gore. Ona je kazala da će se Nacrt zakona upriličiti na način da apsolutno nema nedoumica u domenu njegove primjene. Ulićević je takođe naglasila da je osnovni dio Zakona, usaglašen sa svim međunarodnim konvencijama.

 

 

U Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka, Ministarstvo odbrane će, kao predlagač, odredbu da “državni organi mogu podatke označiti stepenom tajnosti ukoliko njihovo objavljivanje utiče na ostvarivanje funkcije organa”, definisati na način kako je to regulisano osnovnim Zakonom.  Pored toga, brisaće se član 6, kao i stav 1 člana 2, gdje se spominje sporna odredba.  

 

Podsjećamo da su razlozi za donošenje ovog zakona: preuzimanje dijela nadležnosti sa Agencije za nacionalnu bezbjednost na Ministarstvo odbrane u dijelu sprovođenja bezbjednosne provjere za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za zaposlene u Ministarstvu i Vojsci Crne Gore, usaglašavanje pojedinih odredaba sa Zakonom o   državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", broj 02/18), kao i korekcije pojedinih odredaba Zakona radi preciznijeg tumačenja i primjene.

 

 

Predlogom zakona izmijenjen je i dopunjen važeći zakon na način što je propisano da se inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o tajnosti podataka i primjenom međunarodnih ugovora vrši u pogledu primjene mjera zaštite tajnih podataka.

 

 

mod